Teaser

Pilates

| Koti | Biografia | Flowmotion | Somatiikka | Tunnit | Workshopit | Linkit |

Koti

Biografia

Pilates

Flowmotion

Somatiikka

Sallan tunnit

Workshopit

Linkit

Alkuun

Pilates -tekniikan harjoittaminen edistää kehotietoisuutta, koordinaatiokykyä ja lihastasapainoa. Se opettaa kehon syvien lihasten käyttöä ryhdin ja liikkeen tukena ja muistuttaa tarkoituksenmukaisen hengityksen merkityksestä liikkeessä.

Pilates opetukseni

Omassa Pilates -opetuksessani haluan korostaa, ettei ihmiskeho ole mikään kone, jota täytyy vain opetella käyttämään mahdollisimman taitavasti. Olennaista on että ihmisen on hyvä olla kehossaan ja toimia kehonsa kautta. Liikkeen kautta voi syventää ymmärrystä itsestään ja toimintatavoistaan. Samalla kun Pilates -tunti voi tarjota haastavankin fyysisen harjoituksen, sen ei tarvitse kuitenkaan tapahtua hampaat irvessä puurtaen vaan samankaltaisella uteliaalla asioiden kokeilulla maustettuna kuin lapsella leikeissään. Lasten tavoin me aikuisetkin voimme nautiskella liikkeestä ja iloita niistä uusista asioista joita kehomme voi oppia, silti samalla kuunnellen hyväksyvästi sen hetkistä olotilaamme ja toimien sitä kunnioittaen.

Hyödynnän Pilates -opetuksessani myös taustaani esittävän tanssin, tanssinopetuksen, tanssi-liiketerapian ja somaattisen liikeajattelun parissa, käyttäen em. asioita myös osaltaan laajentamaan ymmärrystäni liikkeestä, sen kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta yksilölle, sekä ihmisten yksilöllisistä oppimistavoista.

Sallan Pilates tunneille tästä

 

"Salla on uskomattoman intuitiivinen, sensitiivinen ja selkeä Pilatesohjaaja. Hänen läsnäolonsa opetuksessa sallii opiskelijoiden syventää tutkimustaan siitä, miten heidän kehonsa toimivat liikkeessä, kehittää kehon tietoisuutta ja syvällisempää ymmärrystä."

"Ilmapiiri Sallan tunneilla on lämmin ja ystävällinen. Oppilaiden ja ohjaajan välillä on aito keskinäinen kunnioitus toisiaan kohtaan. Oppilaalla on tunne siitä että hänen terveytensä ja hyvinvointinsa merkitsevät todella paljon ohjaajalle. Kehon ja mielen yhteyden ja tietoisuuden korostus edistää itsen sekä toisten kunnioitusta ja arvostusta fyysisesti, emotionaalisesti sekä henkisesti."

"Salla ottaa oppilaat omina itsenään ja pystyy soveltamaan liikkeitä tunnilla oppilaan kykyjen ja tarpeiden mukaan. Hän antaa oppilaille sen mitä he tarvitsevat juuri sillä hetkellä välttäen pelkkiä mekaanisia toistoja, mikä on valitettavasti tyypillistä useilla muilla 'tavanomaisilla' Pilates tunneilla. Tunneissa näkyy myös Sallan monipuolinen koulutustausta ja pitkäaikainen omistautuminen asialle."

"Voin hyödyntää Sallan oppeja suoraan jokapäiväisessä elämässäni ja tunnen olevani terveempi, vahvempia ja parempi liikkuja."