Teaser

Somaattinen liikeajattelu

| Koti | Biografia | Pilates | Flowmotion | Tunnit | Workshopit | Linkit |

Koti

Biografia

Pilates

Flowmotion

Somatiikka

Sallan tunnit

Workshopit

Linkit

Somaattinen asenne liikkeen ja kehollisuuden hahmottamiseen perustuu kokemuksellisuuteen, kokonaisuuksien hahmottamiseen osastensa alati muutostilassa olevina summina ja vuorovaikutuksellisiin suhteisiin, sekä kehon sisällä, että suhteessa ympäristöön.

"Somatiikka" siinä merkityksessä, jonka Thomas Hanna sanalle antoi 1970 luvulla, tarkoittaa kehollista työskentelyä jossa hyväksyvällä asenteella pyritään tarkastelemaan niitä aistimuksia ja tuntemuksia joita eri aistinkanavien kautta saamme kehostamme, ympäristöstämme sekä kehon ja ympäristön välisestä suhteesta.

Tätä aistimustietoa hyväksikäyttäen voimme pyrkiä ohjaamaan kehoamme kohti entistä toimivampia liiketottumuksia ja kokonaisvaltaisempaa kehon, mielen ja ympäristön yhteyttä.