Teaser

Sallan workshopit

| Koti | Biografia | Pilates | Flowmotion | Somatiikka | Tunnit | Linkit |

Koti

Biografia

Pilates

Flowmotion

Somatiikka

Sallan tunnit

Workshopit

Linkit

 

 

...

Olla sisällä kehossaan ja yhteydessä ulkomaailmaan.
Olla läsnä itselleen ja muille.

Somaattisen liikkeen workshopeissa tutkaillaan tuntumaa omassa kehossa, sekä kehon yhteyttä ulkomaailmaan. Pyritään vahvistamaan omaa kehollista läsnäoloa, tiedostamaan omia liiketottumuksia ja mieltymyksiä, avartaen näkemystä ja monipuolistaen liikkumista. Työvälineenä käytetään mm. kehityksellistä liikettä.

Opetuksessani hyödynnän tanssi-liiketerapeutti taustaani, sekä tietämystäni somaattisesta ajattelusta, eri somaattisista tekniikoista ja kehityksellisestä liikkeestä. Kuitenkin ennen kaikkea pyrkimyksenä on olla avoin kaikelle sille tiedolle ja kokemukselle jota jokainen workshopiin osallistuja omassa kehossaan kantaa ja kaikille niille herkullisille mahdollisuuksille joita meille näin workshopin aikana avautuu.